Защита на информацията Ви и личните Ви данни


При доброволното предоставяне на данни от Ваша страна, ние от Дисилвър ЕООД, се ангажираме да използваме тази информация само за целите на подобряване категориите и функционалността на сайта, както и да не предоставяме тази информация на трети лица.


Можете да разчитате за опазването на Вашата информация, която оставяте във връзка с Вашите поръчки. Информацията няма да бъде предоставяна на трети лица, освен ако това не се изисква от законова гледна точка. 


Връзки към други сайтове. 

Възможно е сайтът да съдържа връзки към други сайтове, за които Effectsilver не носи отговорност за съдържание и публикации.